Przyznano stypendia Wydziału GGiIŚ

Listy studentów kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH zakwalifikowanych do pobierania stypendium na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” nr POKL /4.1.2/2009 w roku akademickim 2011/12:

GGIŚ stypendium 2 rok 1 stopien

GGIŚ stypendium 3 rok 1 stopien

GGIŚ stypendium 1 rok 2 stopien