Przyznano stypendia Wydziału GGiIŚ

Listy studentów kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH zakwalifikowanych do pobierania stypendium na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” nr POKL /4.1.2/2009 w roku akademickim 2011/12:

GGIŚ stypendium 2 rok 1 stopien

GGIŚ stypendium 3 rok 1 stopien

GGIŚ stypendium 1 rok 2 stopien

[…]

Nabór pracowników do prowadzenia wykładów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza:

NABÓR PRACOWNIKÓW

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska.

1. Tematyka wykładów: Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi – doświadczenia samorządów gminnych z wdrażania i realizacji kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi 2. Program wykładów: a) […]