Kursy wyrównawcze z biologii i chemii – Ochrona Środowiska na WGGiOŚ

KURSY WYRÓWNAWCZE z biologii i chemii dla studentów I roku studiów I stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zapraszamy studentów I roku studiów I stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska do udziału w kursach wyrównawczych z biologii i chemii, które są organizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” realizowanego na naszym Wydziale.

Celem kursów wyrównawczych jest nadrobienie zaległości ze szkoły średniej z chemii i biologii, oraz przygotowanie uczestnika do studiów na kierunku Ochrona Środowiska. Kursy w szczególności adresowane są do tych absolwentów szkół średnich, którzy pragną uzupełnić braki z zakresu biologii i chemii, lub też pragną powtórzyć i ugruntować swoje wiadomości z tych przedmiotów.

O przyjęciu na kurs decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Udział w kursach jest bezpłatny. Zajęcia będą odbywać się w semestrze zimowym, raz w tygodniu. Istnieje możliwość wyboru dowolnych grup z biologii (2 grupy) i z chemii (3 grupy). Harmonogram zajęć zamieszczony będzie na stronie internetowej www.zkk.agh.edu.pl

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do pokoju 17 (bud. A0) do 14 października 2011 roku.