Stypendia WGiG – przedłużenie terminu składania wniosków

ZAWIADOMIENIE w sprawie stypendium dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na WGiG:

Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na zwrot indeksów z dziekanatu zmianie ulega termin składania wniosków o stypendium. Wnioski będą przyjmowane do dnia 07.11.2011 r.

Terminy kursów wyrównawczych z chemii na Wydziale GGiOŚ

Terminy kursów wyrównawczych z chemii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Informujemy, że kursy wyrównawcze z chemii rozpoczynają się w dniu 17.10.2011. Poniżej zamieszczamy terminarz zajęć.

CHEMIA: 1. Poniedziałek 18.30 – 20.45 s.130 bud. D-13 2. Wtorek 11.45 – 14.00 s.126 bud. D-13 3. Wtorek 18.00 – 20.15 s.122 bud. D-13

Nabór pracowników do prowadzenia kursów wyrównawczych z biologii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia kursów wyrównawczych z biologii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Realizując projekt “Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Prodziekan Studiów Stacjonarnych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, koordynator zadania, ogłasza nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia kursów wyrównawczych z biologii dla studentów I roku I […]

Kursy wyrównawcze z biologii i chemii – Ochrona Środowiska na WGGiOŚ

KURSY WYRÓWNAWCZE z biologii i chemii dla studentów I roku studiów I stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zapraszamy studentów I roku studiów I stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska do udziału w kursach wyrównawczych z biologii i chemii, które są organizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na […]