Stypendia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Aby starać się o stypendium należy złożyć w Dziekanacie (pokój 17) do dnia 20 października 2011 r.:

– wniosek o przyznanie stypendium:

– kserokopię kart okresowych osiągnięć studenta z poprzedniego roku

– wypełniony druk do stypendium naukowego z wyliczoną średnią (do pobrania ze strony www.wggios.agh.edu.pl w zakładce „Dokumenty”)

Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku, do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej, tj. do 25 września 2011 r. (daty wpisów w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć nie mogą przekraczać tego terminu). Przypominamy, że studia na kierunku zamawianym muszą być pierwszymi studiami jakie student podjął.