Stypendia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Aby starać się o stypendium należy złożyć w Dziekanacie (pokój 17) do dnia 20 października 2011 r.:

– wniosek o przyznanie stypendium:

wniosek o stypendium – Inżynieria Środowiska wniosek o stypendium – Ochrona Środowiska

– kserokopię kart okresowych osiągnięć studenta z poprzedniego roku

– wypełniony druk do stypendium naukowego z wyliczoną średnią (do pobrania ze […]

Wnioski o stypendia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

W sekcji Dokumenty dostępne są formularze wniosków stypendialnych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Termin składania wniosków – 28.10.2011.

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne Program wykładów: Konsekwencje charakteru przepływu dla projektowania […]