Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Wentylacja II stopień

W zakładce Wyjazdy studyjne dostępne jest sprawozdanie z wyjazdu studyjnego specjalności Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa kierunku Inżynieria Środowiska.