Staże studenckie

W sekcji Dokumenty dla studentów zostały zamieszczone nowe pliki związane ze stażami studenckimi – formulaż wniosku o staż oraz załączniki.

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Wentylacja II stopień

W zakładce Wyjazdy studyjne dostępne jest sprawozdanie z wyjazdu studyjnego specjalności Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa kierunku Inżynieria Środowiska.