Wykłady zamawiane I rok WGGiIŚ

Harmonogram wykładów zamawianych dla studentów I roku I stopnia kształcenia w ramach projektu POKL04.01.02 „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” w roku akademickim 2010/11 znajduje się tutaj.