Nabór pracowników do obsługi praktyk studenckich WGGiOŚ

Realizując projekt “Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Prodziekan Studiów Stacjonarnych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, koordynator zadania, ogłasza nabór pracowników do obsługi zadania pod nazwą Praktyki dla studentów 1 roku II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska.
Zostały zgłoszone dwa projekty praktyk terenowych przez specjalności:
Ochrona Środowiska Wodno-Gruntowego oraz Ocena Stanu Środowiska.

Program praktyk:

I. Projekt praktyki Ochrona Środ. Gruntowego 2011
II. Projekt praktyki Geochemia Środowiska 2011

Praktyki odbywać się będą w terminach:

I. Czerwiec 2011 r.
II. Wrzesień 2011 r.

Zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu kadrę praktyk stanowić będzie:

  • 2 opiekunów grup studentów II stopnia Ochrony Środowiska

Termin składania wniosków: 25 maja 2011 r.
Termin ogłoszenia wyników: 3 czerwca 2011 r.

Szczegółowe zasady procedury wyłonienia kadry:

Wnioski należy składać u mgr inż. Eweliny Ziętara (A-0, pok. 17)

Decyzję dotyczącą obsady kadrowej podejmie komisja w składzie:

  • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych, koordynator zadania
  • Specjalista ds. administracyjnych zadania

Szczegółowych informacji w sprawie organizacji Praktyk dla studentów I roku II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska w 2011 r. udziela mgr inż. Ewelina Ziętara (tel. 46-03, e-mail: ezietara@geol.agh.edu.pl).