Informacja o praktykach studenckich WGiG

Informacja o praktykach studenckich dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na WGiG AGH organizowanych w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W związku z nie wyczerpaniem limitu miejsc na praktyki studenckie realizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” ogłaszamy dodatkowy nabór kandydatów.

Termin składania wniosków: 8.06.2011

Wnioski należy składać u dr inż. Małgorzaty Pawul (p. 24, A-1)