Informacja o praktykach studenckich WGGIOŚ

Informacja o praktykach studenckich dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska na WGGIOŚ AGH organizowanych w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Ogłaszamy nabór na praktyki studenckie realizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Szczegółowy program praktyk dostępny jest w zakładce KSZTAŁCENIE – PRAKTYKI.

Termin składania wniosków: 07.06.2011

Wnioski należy składać u: mgr inż. Ewelina Ziętara (A-0, p. 17)

wniosek dla studentów o udział w praktyce OŚ

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego nabóru na pracowników do obsługi zadania pod nazwą Praktyki dla studentów I roku II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska, wyłonieni zostali opiekunowie:

  • dr inż. Tomasz Bajda
  • dr inż. Robert Duda
  • dr inż. Grzegorz Rzepa