Praktyki studenckie I roku II stopnia WGGiIŚ

W załączniku ramowy program praktyki z „Rekultywacji” dla studentów I roku II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH realizowanej w ramach projektu POKL04.01.02
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane” w roku akademickim 2010/11.
Termin: 11-15 lipca 2011 rok.