Informacja o praktykach studenckich WGGIOŚ

Informacja o praktykach studenckich dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska na WGGIOŚ AGH organizowanych w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Ogłaszamy nabór na praktyki studenckie realizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony […]

Informacja o praktykach studenckich WGiG

Informacja o praktykach studenckich dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na WGiG AGH organizowanych w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W związku z nie wyczerpaniem limitu miejsc na praktyki studenckie realizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” ogłaszamy […]

Nabór pracowników do obsługi praktyk studenckich WGGiOŚ

Realizując projekt “Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Prodziekan Studiów Stacjonarnych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, koordynator zadania, ogłasza nabór pracowników do obsługi zadania pod nazwą Praktyki dla studentów 1 roku II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska. Zostały zgłoszone dwa projekty praktyk terenowych przez specjalności: Ochrona Środowiska Wodno-Gruntowego oraz Ocena Stanu […]

Praktyki studenckie I roku II stopnia WGGiIŚ

W załączniku ramowy program praktyki z „Rekultywacji” dla studentów I roku II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH realizowanej w ramach projektu POKL04.01.02 „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane” w roku akademickim 2010/11. Termin: 11-15 lipca 2011 rok.