Wykład „Zarządzanie środowiskiem w Krakowie”

Uwaga!!!
Studenci I- szego roku Inżynierii Środowiska,
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Zapraszamy na cykl wykładów organizowanych w ramach projektu:
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”
nr konkursu 1/POKL/4.1.2/2009
III-ci wykład 7 kwietnia 2011 r.
godzina 13:00 – 14:30, sala 301 paw.C-4
Temat wykładu:
„Zarządzanie środowiskiem w Krakowie” część 2.
Wykładowca:
Małgorzata Mrugała
Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa