Informacje dla studentów Wydziału GGIŚ

W sekcji „Dla studentów” pojawiły się informacje o stażach i stypendiach dla studentów WGGIŚ.