Informacje dla studentów Wydziału GGIŚ

W sekcji „Dla studentów” pojawiły się informacje o stażach i stypendiach dla studentów WGGIŚ.

Wykład „Zarządzanie środowiskiem w Krakowie”

Uwaga!!! Studenci I- szego roku Inżynierii Środowiska, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Zapraszamy na cykl wykładów organizowanych w ramach projektu: „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” nr konkursu 1/POKL/4.1.2/2009 III-ci wykład 7 kwietnia 2011 r. godzina 13:00 – 14:30, sala 301 paw.C-4 Temat wykładu: „Zarządzanie środowiskiem w Krakowie” część 2. Wykładowca: […]