Nabór kadry do obsługi Wyjazdów Studyjnych w 2011 roku

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza nabór pracowników do obsługi zadania pod nazwą Wyjazdy Studyjne.

Wyjazdy studyjne odbywać się będą w maju 2011 r. Zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu kadrę krajowych wizyt studyjnych stanowić będą:

  • 8 opiekunów grup studentów I stopnia Inżynierii Środowiska
  • 4 opiekunów grup studentów II stopnia Inżynierii Środowiska

Terminy składania wniosków: 18 marca 2011 r.
Termin ogłoszenia wyników: 22 marca 2011 r.

Szczegółowe zasady procedury wyłonienia kadry w poniżej zamieszczonych plikach.

  • Opiekun wyjazdu studyjnego Zasady naboru
  • Opiekun wyjazdu studyjnego – pracownik Wniosek
  • Opiekun wyjazdu studyjnego – doktorant Wniosek

Wnioski należy składać u Pani Magdaleny Gdowskiej, w terminie do 18 marca 2011 r.

Decyzję dotyczącą obsady kadrowej podejmie komisja w składzie:

  • Dziekan Wydziału,
  • Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia Stacjonarnego, koordynator zadania
  • Specjalista ds. administracyjnych zadania

Szczegółowych informacji w sprawie organizacji Wyjazdów Studyjnych w 2011 r. udziela dr inż. Małgorzata Pawul (tel. 41-21, e-mail: pawul@agh.edu.pl).