Nabór kadry do obsługi Wyjazdów Studyjnych w 2011 roku

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza nabór pracowników do obsługi zadania pod nazwą Wyjazdy Studyjne.

Wyjazdy studyjne odbywać się będą w maju 2011 r. Zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu kadrę krajowych wizyt studyjnych stanowić będą:

8 opiekunów grup studentów I stopnia Inżynierii Środowiska […]