Komunikat Wydziału GGiOŚ

Przypominamy, że warunkiem przedłużenia wypłat stypendiów w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na semestr letni 2010/2011 jest zaliczenie w terminie do 27 lutego 2011r. wszystkich zajęć i egzaminów przewidzianych planem studiów (daty wszystkich wpisanych ocen w indeksie nie mogą przekraczać tego terminu). Indeksy do wpisu na semestr letni należy składać w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2011r.

W przypadku braku zaliczenia semestru zimowego i nie złożenia indeksu do wpisu w ww. terminie wypłata stypendium nie będzie przedłużana.