Informacja dla studentów WGGiOŚ

Informujemy, że studenci kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, którzy uczestniczyli w kursach wyrównawczych w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – Kierunki Zamawiane”, mogą zgłaszać się do pokoju 17, w bud. A0 po odbiór materiałów promocyjnych oraz dydaktycznych.

.