Przyznane stypendia – WGGiOŚ

Zamieszczamy listę studentów kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona
Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, którym
zostało przyznane stypendium w wysokości 1000 zł/miesiąc.

Inżynieria Środowiska – stypendia

Ochrona Środowiska – stypendia