Wykład prof. A. Łędzkiego

Uwaga!!!

Studenci II-go roku
Inżynierii Środowiska,
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Zapraszamy na cykl wykładów
organizowanych w ramach projektu:
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH
– kierunki zamawiane”
nr konkursu 1/POKL/4.1.2/2009

I-szy wykład już 7 października br.

godzina 13:15-14:45, sala 301 paw. C-4
temat wykładu:

”Produkcja stali na świecie i w Polsce
oraz rola wyrobów stalowych w gospodarce”

wykładowca:
prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki