Nabór prowadzących kursy wyrównawcze z chemii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza nabór pracowników do prowadzenia kursów wyrównawczych z chemii dla studentów I roku studiów I stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Kursy wyrównawcze odbywać się będą w okresie pomiędzy 1.10.2010 a 15.12.2010.

Terminy składania wniosków: 15.09.2010.
Ogłoszenia wyników: 17.09.2010.

Szczegółowe zasady procedury wyłonienia kadry w poniżej zamieszczonych plikach:

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Małgorzata Pawul (tel. 12-617-41-21; e-mail: pawul@agh.edu.pl)