Nabór prowadzących kursy wyrównawcze z chemii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza nabór pracowników do prowadzenia kursów wyrównawczych z chemii dla studentów I roku studiów I stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Kursy wyrównawcze odbywać się będą w okresie pomiędzy 1.10.2010 a 15.12.2010.

Terminy składania wniosków: […]

Rekrutacja na kierunki zamawiane

Jednym z głównych problemów gospodarki krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, jest niewystarczająca ilość absolwentów uczelni technicznych. Coraz szybszy rozwój technologii i związane z tym zagrożenia dla środowiska naturalnego spowodowały konieczność kształcenia specjalistów z tego zakresu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziały: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Geodezji Górniczej […]