Informacja o stażach dla studentów I roku II stopnia, WGGiIŚ AGH

Informacja o stażach
dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych
kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH
organizowanych w roku akademickim 2014/15 w ramach projektu
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

1. Staże w zakładach przemysłowych lub instytucjach wykonujących zadania z zakresu inżynierii i ochrony środowiska organizowane są dla 22 studentów I roku II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH w roku akademickim 2014/15 w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” współfinansowanego przez Unię Europejską.

czytaj więcej… »

Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

 

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

ogłasza:

Nabór

kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Zastosowanie technologii VRF w klimatyzacji obiektów (przykładowo)

czytaj więcej… »

Pierwsze zajęcia z Autocada, GGiOŚ

Uprzejmie informujemy, że pierwsze zajęcia dla zakwalifikowanych 15 osób -z kursu AutoCad organizowanego w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” odbędą się 24 kwietnia 2015r o godzinie 15-ej w przeszklonej sali na I piętrze w A-0 (Akwarium).

Uprzejmie informujemy, że kursy z AutoCad i ArcGis zakończone będą egzaminem i wydaniem stosownego certyfikatu.

Dodatkowy kurs z Autocada, GGiOŚ

Uprzejmie informujemy, że w związku z uzyskaniem dodatkowych funduszy z NCBiR-U zostanie zorganizowany kurs z AutoCad-a dla dodatkowych 6 osób.  Na dodatkowe zajęcia, o terminie których będziemy Państwa informować,  zostanie  zatem zakwalifikowanych  dodatkowych  6 osób.

Uprzejmie informujemy, że kursy z AutoCad i ArcGis zakończone będą egzaminem i wydaniem stosownego certyfikatu.