UWAGA – studenci IV roku studiów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Informuję, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stypendia w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na rok 2014/15 (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu) otrzymują następujący studenci:

czytaj więcej… »

UWAGA – studenci I roku studiów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Informuję, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stypendia w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na rok 2014/15 (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu) otrzymują następujący studenci:

czytaj więcej… »

Lista rankingowa stypendiów na kierunku Ochrona Środowiska I rok II stopień, GGiOŚ

Poniżej prezentujemy listę rankingową osób z Ochrony Środowiska, które złożyły wniosek o stypendium.

czytaj więcej… »

UWAGA – studenci IV roku studiów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Informujemy, że w wyniku zakończenia I etapu postępowania kwalifikacyjnego została utworzona lista rankingowa kandydatów do otrzymania stypendiów w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na rok 2014/15

czytaj więcej… »