Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza: 

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska 

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich specjalności kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (programy zajęć obligatoryjnych dostępne są na stronie: http://www.syllabus.agh.edu.pl/pl ) 

czytaj więcej… »

WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUENTÓW II STOPNIA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ WGGIOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na  II część cyklu wykładów zamawianych.

Pierwszy wykład II cyklu odbędzie się w kolejny poniedziałek 15-go grudnia 2104., w godzinach 15.30 – 18.30 sala 213, bud. A0, Ip

Tematyka i terminy wykładów 

czytaj więcej… »

Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi – doświadczenia samorządów gminnych z wdrażania i realizacji kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi

czytaj więcej… »

UWAGA – studenci IV roku studiów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Informuję, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stypendia w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na rok 2014/15 (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu) otrzymują następujący studenci:

czytaj więcej… »