Konferencja zamykająca projekt POKL

pokl

Konferencja zamykająca projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Koordynator projektu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

oraz

Koordynator finansowy i Koordynatorzy zadań

mają zaszczyt zaprosić na

Konferencję zamykającą projekt
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH –
– kierunki zamawiane”

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Konferencja odbędzie się

28 września  2015 r. o godz. 11.00 w AGH,
Pawilon A0 sala 380 (III p.),
Al. Mickiewicza 30, Kraków

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Druga edycja kursów AutoCad i ArcGis, GGiOŚ

Uprzejmie informujemy, że została zakończona ostatnia kwalifikacja na drugą edycję kursów AutoCad i ArcGis.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem kryterium dla I roku II stopnia był wskaźnik rekrutacji, a dla II roku II stopnia była średnia za pierwszy semestr.

ArcGis 2r osoby zakwalifikowane
ArcGis 1r osoby zakwalifikowane
AutoCad 1r osoby zakwalifikowane
AutoCad 2r osoby zakwalifikowane

Szkolenie z zakresu obsługi programu FDBes Moduł Ventpack dla studentów II roku, II stopnia IŚ, specjalność Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa

W ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane,  dla studentów II roku, II stopnia Inżynierii Środowiska o specjalności Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa,  przewidywane jest szkolenie z obsługi specjalistycznego programu FDBes Moduł Ventpack

Szczegółowych informacji udziela dr hab. inż. Marek Borowski