Stypendia WGGIOŚ – informacja

Uprzejmie informujemy, że  stypendia na kierunku zamawianym Ochrona Środowiska w ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” w roku akademickim 2014/2015,  będą przygotowywane  po zakończeniu rozliczenia sesji 2013/2014.

W następnym etapie zostanie przygotowany ranking w oparciu o średnie ocen, studentów ubiegających się o stypendium. Informacja o tym będzie podana na stronie.

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”, WGGIIŚ

UWAGA

- studenci IV roku studiów I stopnia

- studenci I roku studiów II stopnia

studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” można pobrać ze strony internetowej WGGiIŚ, ze strony Kierunków zamawianych lub otrzymać w Biurze Dziekana (p. 113) w godzinach 9-13 w dniach 06-17.10.2014.

czytaj więcej… »

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć w ramach tzw. Wykładów zamawianych, dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska, WGGIOŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć w ramach tzw. Wykładów zamawianych, dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć z zakresu Ochrony Środowiska dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich specjalności tego kierunku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (programy zajęć obligatoryjnych dostępne są na stronie: http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-52014/pl/treasuries/academy_units/6/study_plans)

2. Program wykładów: dla jednego wykładowcy obejmuje  10 – 20 h (1 godzina – 45 minut)

czytaj więcej… »

Stypendia na kierunkach zamawianych – Inżynieria Środowiska

Aby starać się o stypendium należy złożyć wniosek w dziekanacie, p. 17 w terminie do 10.10.2014r. Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku, do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej, tj. do 14 września 2014 r.

Przypominamy, że studia na kierunku zamawianym muszą być pierwszymi studiami jakie student podjął.