szkolenie w zakresie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007

UWAGA

studenci I roku II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Koordynator zadań projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane” na WGGiIŚ AGH

ogłasza nabór na:

 szkolenie w zakresie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004,  OHSAS 18001:2007

czytaj więcej… »

WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUENTÓW II STOPNIA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ WGGIOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na  II część cyklu wykładów zamawianych.

Pierwszy wykład II cyklu odbędzie się w kolejny poniedziałek 15-go grudnia 2104., w godzinach 15.30 – 18.30 sala 213, bud. A0, Ip

Tematyka i terminy wykładów 

czytaj więcej… »

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza: 

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska 

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich specjalności kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (programy zajęć obligatoryjnych dostępne są na stronie: http://www.syllabus.agh.edu.pl/pl ) 

czytaj więcej… »

WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUENTÓW II STOPNIA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ WGGIOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na  II część cyklu wykładów zamawianych.

Pierwszy wykład II cyklu odbędzie się w kolejny poniedziałek 15-go grudnia 2104., w godzinach 15.30 – 18.30 sala 213, bud. A0, Ip

Tematyka i terminy wykładów 

czytaj więcej… »