Nabór osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

nabór 

osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji 

dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

Praktyka odbędzie się w dniach 07-11.07.2014 w Tarnobrzegu.

Liczba uczestników: ok. 66 osób.

Liczba prowadzących: 4 osoby.

Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia osobom prowadzącym praktykę.

Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o prowadzenie praktyki: 

czytaj więcej… »

Wykłady zamawiane dla studentów GGIOŚ

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kolejne wykłady zamawiane:

 

wtorek, 17.06.2014 sala 213, g. 12:30

prowadzący wykład:

Grzegorz Nikiel

temat wykładu: „Praktyczne aspekty sporządzania opracowań środowiskowych i zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia terenowych prac geologicznych”

 

środa, 18.06.2014 sala 010, g. 9:00

prowadzący wykład:

dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

temat wykładu: „Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce i praktyczne aspekty uzdatniania wód wysokozmineralizowanych”

WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kolejne wykłady zamawiane:

wtorek, 10.06.2014 sala 213, g. 12:30

prowadzący wykład:

dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk

temat wykładu:Regionalne instalacje gospodarowania odpadami komunalnymi i minimalizacja zagrożeń dla środowiska”

Wykład: „Najnowsze techniki monitoringu środowiska hydrogeologicznego” , WGGIOŚ

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kolejne wykłady zamawiane:

wtorek, 03.06.2014 sala 04, g. 14:00

prowadzący wykład: Michał Oleksiewicz

temat wykładu:Najnowsze techniki monitoringu środowiska hydrogeologicznego”