Poszukiwana osoba do prowadzenia fakultetu dla GGIIŚ

Koordynator zadania projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane”

poszukuje

osoby do prowadzenia fakultetu:

Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni.

dla studentów II semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiIŚ AGH.

1. Harmonogram prac:

czytaj więcej… »

Informacja dla studentów GGiOŚ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą kadrową wszystkie sprawy dotyczące projektu POKL- Kapitał Ludzki  dotyczące kierunku Ochrona Środowiska, przejmuje Pani mgr inż. Dorota  Anioł.
Wszelkie informacje i sprawy będą rozpatrywane po 08 września 2014 r. w pokoju 19,
telefon 12 617-23-50,
mail:aniol@geol.agh.edu.pl

Nabór osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

nabór 

osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji 

dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

Praktyka odbędzie się w dniach 07-11.07.2014 w Tarnobrzegu.

Liczba uczestników: ok. 66 osób.

Liczba prowadzących: 4 osoby.

Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia osobom prowadzącym praktykę.

Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o prowadzenie praktyki: 

czytaj więcej… »

Wykłady zamawiane dla studentów GGIOŚ

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kolejne wykłady zamawiane:

 

wtorek, 17.06.2014 sala 213, g. 12:30

prowadzący wykład:

Grzegorz Nikiel

temat wykładu: „Praktyczne aspekty sporządzania opracowań środowiskowych i zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia terenowych prac geologicznych”

 

środa, 18.06.2014 sala 010, g. 9:00

prowadzący wykład:

dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

temat wykładu: „Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce i praktyczne aspekty uzdatniania wód wysokozmineralizowanych”